خانه/دسته‌بندی نشده/ نوآورانه‌ترین، امن‌ترین، ساده‌ترین

نوآورانه‌ترین، امن‌ترین، ساده‌ترین

مرکز پایش عملیات امنیت: پس از استقرار امنیت به تداوم و مراقبت از آن می پردازیم. خدمات مراکز داده: با استفتده از تکنیک های تخصصی در فضای مراکز داده، افزایش بهره وری و کاهش هدر رفت منابع را برای مشتریانمان فراهم می کنیم. رک: با تولید رکهای متناسب با نیاز مشتری، وضعیت جغرافیایی و نوع بهره برداری گامی هدفمند در توسعه تولید ملی برداشته ایم.    خدمات تخصصي در مديريت نوين نگهداري و بهره برداري از مراکز داده رشد روز افزون بازار خدمات بر خط در دنيا و همچنين رشد تکنولوژي و فناوري هاي نوين در صنعت IT،  بيش از پيش بر اهميت و لزوم ايجاد و نگهداري بهينه زيرساخت هاي مورد نياز در اين بخش نه تنها بعنوان يک نياز بلکه بعنوان اصلي ترين مزاياي استراتژيک و رقابتي شرکت ها و سازمان هاي يادگيرنده تاکيد مي نمايد. متناسب با سرعت ايجاد تغييرات در اين تکنولوژي ها و معرفي و بکارگيري تجهيزات نوين، پرسرعت، پرظرفيت و پرتراکم در مراکزداده، الزامات و شرايط نگهداري و بهره‏برداري از اين تجهيزات نيز با پيشرفت و تغييرات بسياري همراه بوده است. در طرح نوين مديريت نگهداري و بهره‏برداري از مراکزداده با توجه به محوريت پايش و مديريت جريان هوا در کنترل بهينه ساير پارامترها، خدمات تخصصي و نويني به شرح ذيل در مراکزداده مورد استفاده قرار مي گيرد:  
 • ترموگرافي(تصوير برداري حرارتي) Thermography
 • مديريت جريان هوا Air Flow Management
 • آلودگي‏زدايي تخصصي مراکزداده Data Center De-Contamination
 • آلودگي‏زدايي تخصصي مراکزداده Data Center De-Contamination
سازمان هاي پيشرو در راستاي شناخت و کاهش ريسک، افزايش مديريت و نظارت بر عملکرد، دستيابي به حداکثر راندمان Peak Performanceدر بخش هاي زيرساختي و پردازشي، افزايش اثربخشي و ارتقاء شاخص PUE و ... پياده سازي استانداردهاي نوين در بخش "مديريتِ نگهداري و بهره برداري از مراکزداده" را ضمن بهره گيري از خدمات تخصصي فوق، در صدر امور خود قرار داده‏اند. در ادامه به ارائه توضيحاتي در خصوص هر يک از اين خدمات نوين و تخصصي خصوص پرداخته خواهد شد.   تصویربرداری حرارتی   با توجه به به نياز مبرم مالکان و راهبران مراکزداده به اطمينان از:  
 •  عدم وجود نقاط گرم (Hot Spot)در مراکزداده فعال خود
 •  تامين بهينه سرمايش مورد نياز تجهيزات
 •  اجراي بهينه و اثربخش انواع راهکارهاي پيشنهادي پيمانکاران در بازار پيرامون ارتقاء سيستم تامين سرمايش مراکزداده فعال
  و وجود پيچيدگي هاي متعدد در انجام اين پروژه اکيداً پيشنهاد ميگردد پيش از صرف بودجه و زمان و ساير منابع سازماني و پذيرش مخاطرات انجام عمليات اجرايي در مرکزداده فعال، نسبت به تعريف و طي نمودن فاز مشاوره و طراحي تخصصي در اين خصوص اقدام گردد. ن مشارکت، بعنوان گروه پيشرو در ارائه خدمات تخصصي مديريت نوين نگهداري و بهره برداري از مراکزداده آمادگي خود را جهت ايجاد تعامل نزديک بين کارشناسان فني طرفين در بررسي محدوديت ها و راهکارها و علاوه بر آن در اختيار قراردادن تخصص مورد نياز از طريق بکار گرفتن مشاورين رسمي سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور، ابزارها و تکنولوژي روز دنيا جهت ترموگرافي(تصوير برداري حرارتي) سايت، بررسي و مديريت الگوي جريان هوا بواسطه تجهيزات نوين موجود و شبيه سازي راهکارهاي منتخب در نرم افزار و تحليل مهندسي گزارشات اخذ شده اعلام مي نمايد.   انجام پروژه تصوير برداري حرارتي از مراکزداده بعنوان اولين گام در استقرار اصول مديريت نوين نگهداري و بهره برداري در مراکزداده لحاظ ميگردد. اطلاعات خروجي از اين فاز بعنوان ليست مشکلات حرارتي سايت و اطلاعات ورودي در فاز بعدي که اجراي پروژه مديريت الگوي گردش هوا است، خواهد بود. شايان ذکر است عوامل ذيل در روند حصول نتيجه بهينه از اجراي اين عمليات تاثير بسزايي خواهند داشت:  
 •  بکارگيري دوربين ها و ابزار تخصصي و بروز با قابليت تصوير برداري ماکرو و قابليت زوم کردن و نمايش وضعيت حرارت داخل تجيزات
 •  دانش، مهارت و تجربه کارشناس ارشد پروژه در تحليل نتايج و استخراج اشکالات موجود در الگوهاي حرارتي سايت، رک ها و تجهيزات شده
 •  آگاهي و تسلط کارشناس ارشد پروژه بمنظور گردآوري اطلاعات کافي جهت تعريف و اجراي بهينه فاز بعدي تحت نام پروژه مديريت الگوي جريان هوا با هدف رفع عيوب موجود
    مدیریت الگوی جریان هوا اين ائتلاف، بعنوان اولين ارائه دهنده خدمات تکميلي مديريت الگوي جريان هوا در مراکزداده ضمن تکيه بر دانش متخصصينِ  
 •  مجرب در طراحي و توليد سيستم هاي پرظرفيت سرمايشي
 •  مسلط بر نياز سرمايشي انواع تجهيزات پردازشي، ذخيره ساز، مين فريم ها، استوريج ها و ساير تجهيزات پرتراکم و Enterprise
 •  آشنا با انواع ابزارها و سنجش‏گرهاي نوين، نرم افزارهاي شبيه ساز جريان هوا و ...
 •  آگاه از کاربري انواع تجهيزات سرعت دهنده و هدايت کننده هوا، درزگيرها، صفحات مسدود کننده و مشبک جهت عبور هوا و ...
  نسبت به ارائه خدمات تکميلي نوين و تخصصي در زمينه تعريف الگوي بهينه توزيع هواي سرد و جمع آوري هواي گرم در مراکزداده فعال و يا در حال ساخت اقدام مي نمايد. پاره اي از خدمات قابل ارائه در اين حوزه عبارتند از:  
 •  بررسي فشار و دماي هواي سرد خروجي از دهانه HVACها
 •  بررسي فشار و دماي هواي سرد خروجي از تايل هاي مشبک در نقاط مختلف مرکزداده
 •  بررسي فشار هواي موجود در مرکزداده
 •  بررسي اثر انواع دريچه هاي هواي قابل نصب بر روي تايل ها در فشار هواي خروجي
 •  بررسي اثر جابجايي و ايجاد تقارن در چيدمان HVACها
 •  بررسي رفع موانع موجود در مسير جريان هوا در زير کف کاذب
 •  بررسي اثر هدايت جريان هوا در زير کف کاذب
 •  بررسي اثر افزايش شدت جريان هوا با استفاده از سرعت دهنده ها
 •  بررسي اثر استفاده از پنل هاي هدايت هوا در نقاط بحراني
 •  بررسي اثر مسدود نمودن منافذ موجود در رک ها
 •  بررسي اثر استفاده از راهکارهاي عدم تداخل هواي سرد و گرم
 •  ....
آلودگی زدایی تخصصی مراکز داده   بروز تغييرات اقيلمي و آب و هوايي ايجاد شده در کشور ايران و آغاز دوره خشکسالي ده ساله و به تبع آن حضور ريزگردها فراتر از ميزان استاندارد در مناطق جنوبي، مرکزي و حتي شمال کشور از جمله تهران، سايت ها و مراکز‏داده اصلي، پشتيبان و بحران بسياري از سازمان ها، ارگان ها و شرکت هاي خصوصي و دولتي را با تهديد جدّي و از کار افتادگي در آينده نزديک مواجه نموده است. لذا برنامه ريزي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در خصوص تعريف و پياده سازي سياست هاي کاربردي در کنترل و پايش دوره اي ورود و زدودن گرد و غبار در مراکز‏داده از اهميت ويژه اي برخوردار شده است.  

                                  Contamination: Undetected Disaster

  بر اساس آخرين تحقيقات آلودگي هاي ناشي از ذرات معلق در هوا و يا گرد و غبار که از آن بعنوان فاجعه اي خاموش، تدريجي و شناخته نشده ياد مي گردد، عامل بروز قريب به 70% از مشکلات سخت افزاري در مراکز داده است. لذا روز به روز بر تعداد آندسته از توليد کنندگان تجهيزات سخت افزاري که موضوع آلوده نبودن محيط به گرد و غبار و ... را در ارائه خدمات گارانتي مورد توجه قرار مي دهند، افزوده مي شود. با توجه به اينکه بروز خرابي در تجهيزات و ايجاد وقفه پيش‏بيني نشده در مراکزداده تبعات بسيار پرهزينه‏هاي را براي بهره‏برداران بهمراه داشته و بسياري از سازمان ها يادگيرنده، تدابير پيشگيرانه و دقيقي را جهت جلوگيري و کاهش بروز اين وقفه ها اتخاذ مي نمايند.   متخصصان ما در اين مشارکت، با اطلاع از وضعيت بحراني اغلب مراکزداده فعال در سراسر کشور، شناخت فرصت موجود در بازار جهت ارائه اين خدمات و همچنين آگاهي از نياز و بعبارتي بهتر، الزام به تدوين طرح و عمليات جامع آلودگي‏زدايي دوره‏اي در کليه مراکزداده فعال در سطح کشور، به:
 •  کسب دانش، مهارت و تجربه مورد نياز
 • اخذ نمايندگي از شرکت هاي فعال بين المللي در اين حوزه
 • گردآوري و آموزش تکنسين ها، کارشناسان و ناظران در سطوح مختلف
 • تامين ابزار و تجهيزات تخصصي و فوق تخصصي سنجش، نمونه برداري و اجراي عمليات مربوطه
 •  تدوين تکنيک هاي تخصصي نوين و کارآمد آلودگي‏زدايي بر اساس تجربيات موفق شرکت هاي فعال در اين حوزه
 •  همکاري با متخصصين بين المللي جهت نظارت و تائيد صحت و کيفيت عمليات اجرا شده و ارائه گواهي استاندارد و پوشش بيمه بين المللي
و ارائه تخصصي اين خدمات تحت استاندارد ISO 14644 که هم اکنون بعنوان يکي از بخش هاي داخلي فرايند مديريت نوين نگهداري و بهره برداري از مراکزداده تعريف شده، اقدام نموده است.   کارشناسان ما همراستا با سياست هاي کلان اين مشارکت، در خصوص ارائه خدمات و راهکارها بديع جهت کنترل و رفع خطرات اين فاجعه خاموش و تدريجي به شرح زير همراه شما خواهند بود:  
 •  آموزش مقدماتي آشنايي با انواع و منابع آلودگي، مخاطرات، ابزار و روند آلودگي‏زدايي
 •  مشاوره، شناسايي ريسک هاي موجود و تدوين آناليز ريالي مربوطه در اجراي عميات مروبطه
 •  تدوين طرح جامع فني- مديريتي آلودگي‏زدايي دوره اي در مراکزداده
 • تدوين سياست هاي سازماني و اقدامات پيش گيرانه در خصوص کنترل ورود، توزيع و انتشار مجدد آلودگي
  لرزه سنجی و لرزه گیری رک و مراکز داده از آنجاييکه بروز لرزش و نوسانات فيزيکي، در مقادير و فرکانسي فراتر از بازه استاندارد و قابل تحمل براي تجهيزات مي تواند باعث بروز مشکلات جبران ناپذيري در عملکرد (بخصوص) تجهيزات ذخيره ساز و به تبع آن کارکرد مرکز داده گردد، حذف لرزش هاي مخرب لرزش يکي از مهمترين اقدامات در راستاي افزايش عمر مفيد تجهيزات، کاهش ريسک و کارکرد بدون وقفه مراکز داده به شمار مي رود. شرکت ديبا انديشان بصورت تخصصي ضمن بهره گيري از ابراز و تجهيزات نوين موجود در اين حوزه، نسبت به ارائه خدمات روبرو اقدام مي نمايد:
 • لرزه سنجي و ترسيم گراف ميزان لرزش هاي موجود
 • تعيين نمودار بازه لرزش هاي قابل تحمل توسط تجهيزات
 • لرزه گيري رک هاي ذخيره ساز و پردازشي نصب شده و فعال در مراکز داده بدون بروز وقفه
 •  ارائه مشاوره، طراحي و توليد شاسي هاي لرزه گير جهت نصب در مراکزداده
  کابينت رک ايزوله در برابر گرد و غبار و رک هاي ويژه   تغيير شرايط بازارها، افزايش کاربرد پول در معاملات بصورت ديجيتالي، افزايش فاحش ارائه خدمات برخط و ... بيش از پيش بر اهميت بررسي و شناخت ريسک در بستر ارائه اين خدمات و حفظ اطمينان و رضايت مندي مشتريان تاکيد نموده است. تحقيقات انجام شده در بازار کشور و تجربه قريب به سه دهه فعاليت تخصصي در بازار فناوري اطلاعات کشور حاکي از آنست که  
 •  افزايش ميزان آلودگي گازي و وجود غبار محلي در کلان شهرها
 •  تغيير شرايط اقليمي و افزايش فاحش ميزان ريزگردها در استان هاي جنوبي
 •  عدم پيش بيني و تدوين برنامه آلودگي‏زدايي از رک و تجهيزات نصب شده داخل آن
 •  عدم طراحي بهينه رک و چيدمان تجهيزات در آن مطابق با اصول الگوي گردش هوا
 • عدم تخصيص سيستم سرمايشي بمنظور تامين سرمايش مورد نياز تجهيزات در رک
 •  عدم طراحي بر پايه اصول امنيتي در راستاي تفکيک دسترسي هاي مجاز و کاهش دسترسي هاي غير مجاز
 •  ...
باعث کاهش کيفيت کارکرد و عمر مفيد و همچنين افزايش بروز وقفه در سرويس دهي تجهيزات نصب شده در شعب گسترده بانک ها، موسسات مالي، سازمان ها و ارگان ها گرديده است. اين ائتلاف در راستاي پوشش دادن اين نياز مهم در سازمان هاي يادگيرنده، نسبت به طراحي اصولي و سفارشي انواع رک با کاربري هاي ويژه اقدام نموده است. از اين ميان مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:  
 •  کابينت رک پرتراکم سرور/ شبکه
 • کابينت رک ايزوله در برابر گرد و غبار(Isolated Micro DC) مجهز به:
  ◄کولر صنعتي سقفي با فناوري DX و دور متغير (Inverter) داراي توان سرمايشي KW 3/3-8/1 جهت کار دائم 24*7 در مناطق حاره ◄ سيستم هوشمنـد (Micro DCIM) جهت کنتـرل تحت شبـکه و يا استفاده از GSM Modem با قابليت اتصال انواع سنسورهاي آنالوگ، ديجيتال، بي سيم، 485 و امکان ارتبـاط با انواع نرم افـزارهاي مانيتورينـگ    
 •  مرکزداده مايکرو(Micro Data Center)
 •  رک باز پرتراکم سرور
 •  رک باز پرتراکم توزيعي شبکه (POD)
 •  رک باز پرتراکم توزيعي مخابراتي(زير دکل)
    مرکز کنترل و پایش تخصصی امنیت همگام با پيشرفت و توسعه بازار تجارت الکترونيک و ارائه خدمات برخط در دنيا، اهميت و لزوم شناسايي ريسک ها و ايجاد امنيت براي سرمايه هاي مادي و معنوي جاري بر بستر فناوري اطلاعات بيش از پيش افزايش يافته است. مرکز عمليات امنيت واحد متمرکز درون/ برون سازماني با هدف کشف و واکنش سريع در برابر رخدادهاي امنيتي است. در اين مرکز، مديريت ريسک سازمان از طريق نظارت و آناليز متمرکز و پيوسته سيستم ها، تجهيزات، برنامه هاي کاربردي، فعاليت کاربران، فايروال ها، سيستم هاي کشف تهاجم(IDS)، آنتي ويرويس ها و ... براي شناسايي و کشف نفوذ يا دسترسي هاي غير مجاز و محافظت در برابر آنها انجام مي پذيرد. ايجاد مرکز عمليات امنيت(SOC) در قالب مکمل مرکز عمليات شبکه(NOC)، بعنوان راهکاري يکپارچه و اثربخش در راستاي برطرف نمودن چالش هاي موجود بر سر راه ايجاد امنيت اطلاعات و عمليات جاري کسب و کار در سطحي قابل قبول، مي تواند بصورت درون سازماني و اختصاصي و يا بصورت برون سازماني و برونسپاري شده و با هزينه اي به مراتب کمتر، راه اندازي و مورد بهره برداري قرار گيرد. بصورت خلاصه مي توان از مزايايي اين پايش، پردازش و پاسخگويي متمرکز و مستمر به وقايع امنيتي در مرکز عمليات امنيت به موارد ذيل اشاره نمود:  
 •  پايش يکپارچه، مستمر، متمرکز و خودکار رخدادهاي امنيتي جهت کاهش و مديريت ريسک
 •  شناسايي نقاط آسيب پذير قبل از وقوع رخداد در اين نقاط
 •  تحليل و ارزيابي بلادرنگ ريسک هاي امنيتي
 •  کاهش منابع مورد نياز و به حداقل رساندن هزينه هاي مديريت غير متمرکز امنيت
 •  توانمند سازي در قابليت پشتيباني و استمرار مميزي هاي امنيتي
 •  شناسايي و گزارش بروز روند موارد نقض سياستها و حوادث امنيتي(روزانه/ هفتگي/ ماهانه)
 • ايجاد بهبود در سياستها و فرآيندهاي امنيتي بمنظور پاسخگويي و مقابله با تهديدات ترکيبي پيچيده (فيزيکي/منطقي)
 •  نگهداري امن، بهينه و طولاني مدت سوابق رخدادهاي توليد شده توسط سامانه هاي مختلف در کسب و کار سازمان
  اين مشارکت با تکيه بر دانش، مهارت و تجربه کارگروه تخصصي امنيت خود در طراحي، توسعه و پشتيباني از بزرگترين بسترهاي ارائه خدمات برخط بانکي در کشور، آماده ارائه خدمات فوق تخصصي در سرفصل هاي ذيل خواهد بود:
 •  تدوين برنامه جامع و راهبري در حوزه امنيت فناوري اطلاعات
 •  طراحي ساختار و زيرساخت هاي مورد نياز در مراکز عمليات امنيت
 •  تهيه فرايندها و رويه هاي اجرايي در مراکز مديريت عمليات امنيت
 •  طراحي ساختار سازماني مرکز عمليات امنيت
 •  ارائه خدمات مشاوره، طراحي و نظارت بر پياده سازي مراکز مديريت عمليات امنيت
 •  تامين، تجهيز، توسعه و پشتيباني از مراکز مديريت عمليات امنيت
 •  مميزي و تحليل کارايي مرکز عمليات امنيت
     
 •  پشتيباني و به روز رساني بانک اطلاعاتي غني شده جهت شناسايي بموقع تهديدها و آسيب پذيري ها
 •  طراحي ابزارها و فرايندهاي امنيتي مورد نياز در مراکز عمليات امنيت
 •  مديريت تهديد(Threat Management)
 • مديريت آسيب پذيري(Vulnerability Management)
 •  مديريت دسترسي(Security Access Management)
 •  مديريت رويدادهاي امنيتي(Security Incident Management)
 • برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي تخصصي درون سازماني