خانه/رک/

رک

کابينت رک ايزوله در برابر گرد و غبار و رک هاي ويژه

تغيير شرايط بازارها، افزايش کاربرد پول در معاملات بصورت ديجيتالي، افزايش فاحش ارائه خدمات برخط و … بيش از پيش بر اهميت بررسي و شناخت ريسک در بستر ارائه اين خدمات و حفظ اطمينان و رضايت مندي مشتريان تاکيد نموده است. تحقيقات انجام شده در بازار کشور و تجربه قريب به سه دهه فعاليت تخصصي در بازار فناوري اطلاعات کشور حاکي از آنست که

افزايش ميزان آلودگي گازي و وجود غبار محلي در کلان شهرها
تغيير شرايط اقليمي و افزايش فاحش ميزان ريزگردها در استان هاي جنوبي
عدم پيش بيني و تدوين برنامه آلودگي‏زدايي از رک و تجهيزات نصب شده داخل آن
عدم طراحي بهينه رک و چيدمان تجهيزات در آن مطابق با اصول الگوي گردش هوا
عدم تخصيص سيستم سرمايشي بمنظور تامين سرمايش مورد نياز تجهيزات در رک
عدم طراحي بر پايه اصول امنيتي در راستاي تفکيک دسترسي هاي مجاز و کاهش دسترسي هاي غير مجاز

باعث کاهش کيفيت کارکرد و عمر مفيد و همچنين افزايش بروز وقفه در سرويس دهي تجهيزات نصب شده در شعب گسترده بانک ها، موسسات مالي، سازمان ها و ارگان ها گرديده است.

اين ائتلاف در راستاي پوشش دادن اين نياز مهم در سازمان هاي يادگيرنده، نسبت به طراحي اصولي و سفارشي انواع رک با کاربري هاي ويژه اقدام نموده است. از اين ميان مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

کابينت رک پرتراکم سرور/ شبکه
کابينت رک ايزوله در برابر گرد و غبار(Isolated Micro DC) مجهز به:

◄کولر صنعتي سقفي با فناوري DX و دور متغير (Inverter) داراي توان سرمايشي KW 3/3-8/1 جهت کار

دائم ۲۴*۷ در مناطق حاره

◄ سيستم هوشمنـد (Micro DCIM) جهت کنتـرل تحت شبـکه و يا استفاده از GSM Modem با قابليت

اتصال انواع سنسورهاي آنالوگ، ديجيتال، بي سيم، ۴۸۵ و امکان ارتبـاط با انواع نرم افـزارهاي مانيتورينـگ

مرکزداده مايکرو(Micro Data Center)
رک باز پرتراکم سرور
رک باز پرتراکم توزيعي شبکه (POD)
رک باز پرتراکم توزيعي مخابراتي(زير دکل)