خانه/دسته‌بندی نشده/ حضور شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی در دومین همایش ملی مراکز داده

حضور شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی در دومین همایش ملی مراکز داده

توضیحات: شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی در دومین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت ها و سرویس ها به عنوان حامی این رویداد و بابرگزاری کارگاه های تخصصی در بخش جنبی همایش حضور خواهد داشت.
متن:
شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی در دومین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت ها و سروی سها  دست آوردهای تخصصی خود را در خصوص استقرار مرکز تخصصی پایش امنیت و مدیریت نوین مراکز داده  ارائه خواهد کرد.
کارگاه اول توسط آقای Emilio Sapina Figols و در حوزه کلینیک نوین مدیریت نگهداری و بهره برداری توسط آقای(DCMOM) برگزار خواهد شد.
همچنین در کارگاه دوم نرم افزار MSSP به همراه مشخصات کلیدی خدمات این شرکت بیان خواهد شد.
دومین همایش ملی مراکز داده، زیرساختها و سرویسها به همت سازمان علمی و صنعتی ایران در سه محور کلان زیرساخت، سرویس، مدیریت و استراتژی همراه با بخشهای جنبی مرتبط با محورها، شامل پنل های علمی، کارگاههای آموزشی و نشست های تخصصی 9 تا 11 اردیبهشت 97 در محل سازمان پزوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار می شود.