خانه/دسته‌بندی نشده/ کسب گواهینامه ارائه خدمات امنیت از افتا

کسب گواهینامه ارائه خدمات امنیت از افتا

توضیحات: این شرکت در راستای اجرای رسالت خود برای حفظ ایمنی زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطاتبا تکیه بر دانش و تلاش سرمایه های انسانی خود موفق به کسب گواهینامه در حوزه خدمات عملیات افتا گردیده است.
متن:
با عنایت به توانمندی های نیروی انسانی متخصص و تجربیات این شرکت در حوزه امنیت اطلاعات و حسب احراز صلاحیت به عمل آمده از طرف سازمان فناوری اطلاعات و مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی مجوز پیاده سازی مرکز عملیات امنیت را دریافت نمود . این شرکت می تواند بنا بر گواهینامه دریافت شده خدمات مشاوره ، استقرار و راهبرد مرکز عملیات امنیت(SOC) را به مشتریان حود ارائه نماید.