کسب گواهینامه اشتهار در جایزه ملی کیفیت ایران، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

توضیحات: در راستای ارتقا کیفیت ارائه خدمات به مشتریان و دستیابی به رضایت حداکثری ذینفعان، این شرکت در رتبه بندی سال 95 جایزه"ملی کیفیت ایران ، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات" حضور یافته و توسط ارزیابان جایزه مورد ارزیابی قرار گرفت.
متن:

در راستای ارتقا کیفیت ارائه خدمات به مشتریان و دستیابی به رضایت حداکثری ذینفعان، این شرکت  در رتبه بندی سال 95 جایزه "ملی کیفیت ایران ، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات" حضور یافته و توسط ارزیابان جایزه مورد ارزیابی قرار گرفت.

در پایان مطابق اعلام دبیرخانه مرتبط (مستقر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)، با توجه به جاری سازی استانداردهای مدل ICTINQA، این شرکت گواهینامه"اشتهار به کیفیت یک ستاره" را با تکیه بر دانش و توانمندی سازمانی و ارتقا مستمر کیفیت خدمات ،احراز نمود.

امید است با تلاش های مجّدانه همکاران ؛ همچنان سازمان در راه تعالی گام برداشته وموجبات کسب موفقیت ها و مدارج بالاتر برای کلیه ذینفعان سازمان فراهم گردد.