خانه/دستاوردها و افتخارات/

دستاوردها و افتخارات

اخذ پروانه فعالیت در زمینه مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات
کسب رتبه یک در زمینه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
کسب رتبه یک در زمینه خدمات ارتباطی و سیستم های رایانه ای از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
کسب رتبه یک در زمینه شبکه سامانه ها و راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
کسب گواهینامه اشتهار یک ستاره در جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICTINQA)
کسب گواهینامه انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات از افتای ریاست جمهوری (ISO27000)