خانه/دسته‌بندی نشده/ اخذ پروانه فعالیت در حوزه خدمات مدیریتی افتا

اخذ پروانه فعالیت در حوزه خدمات مدیریتی افتا

توضیحات: شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی مجوز مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات را دریافت نمود .
متن:
با عنایت به توانمندی های نیروی انسانی متخصص و تجربیات این شرکت در حوزه امنیت اطلاعات و حسب احراز صلاحیت به عمل آمده از طرف سازمان فناوری اطلاعات و مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی مجوز مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات را دریافت نمود .