دستاوردها و افتخارات

دستاوردها:

 • اخذ پروانه فعالیت در حوزه خدمات مدیریتی افتا در حوزه مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات
 • اخذ پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا خدمات مشاوره، استقرار و راهبرد مرکز عملیات امنیت (SOC)
 • کسب گواهینامه اشتهار یک ستاره در جایزه ملی کیفیت ایران، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICTINQA)
 • کسب گواهینامه انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) از افتای ریاست جمهوری (ISO 27000)
 • گواهی نامه صلاحیت ارائه خدمات در حوزه پدافند سایبری
 • ISO10004:2012
 

مجوزها:

دریافت مجوز نظام صنفی و کسب رتبه شورای عالی انفورماتیک به شرح ذیل :

 • کسب رتبه 1 در شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی
 • کسب رتبه 1 مشاوره و نظارت بر اجرای طرح انفورماتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • کسب رتبه 1 امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات =کسب رتبه 1 خدمات پشتیبانی
 • کسب رتبه 1 ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها
 • کسب رتبه 1 خدمات شبکه اطلاع‌رسانی Providers
 • کسب رتبه 1 تولید و ارائه رایانه‌های غیر Main Frame
 • کسب رتبه 1 سیستم‌های ویژه